28 تیر 1385

سومین همایش جمعیت:بررسی علل رکود و تعطیلی کارخانه های کشور

اهداف و محورهای همايش : بررسی مشکلات تولید کنندگان مطالعه پیامدهای تعطیلی کارخانه های کشور بررسی عوامل تعطیلی و رکود در کارخانه های کشور مدعوين : نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مسئولین و مدیران ارشد صنایع اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان اعضاء جمعیت دفاع از تولید ملی
27 اردیبهشت 1385

دومین همایش جمعیت:بررسی علل رکود و تعطیلی کارخانه های کشور

اهداف و محورهای همايش : بررسی مشکلات تولید کنندگان مطالعه پیامدهای تعطیلی کارخانه های کشور بررسی عوامل تعطیلی و رکود در کارخانه های کشور مدعوين : نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان اعضاء جمعیت دفاع از تولید ملی برگزارکننده : […]
16 شهریور 1384

اولين همایش جمعیت: تولید قارچ های خوراکی در ایران

اهداف و محورهای همايش برنامه همايش و ضرورت آن مدعوين برگزارکنندگان : جمعيت دفاع از توليد ملی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران دفتر امور گل و گياهان زينتی، داروئی و قارچهای خوراکی انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچهای خوراکی شرکت تعاونی توليدکنندگان […]