تعريف و شرايط عضويت
1 ـ التزام به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ايران و دارا بودن تابعيت ايرانی
2 ـ التزام به مرامنامه و اساسنامه جمعيت
3 ـ اعلام آمادگي براي پيشبرد اهداف جمعيت به صورت مكتوب
4 ـ داشتن حداقل 15 سال تمام
5 ـ پرداخت حق عضويت
تبصره : پذيرش عضو با درخواست کتبی داوطلب وموافقت جمعيت صورت می پذيرد.
انواع عضويت
عضويت در جمعيت به دو شكل هوادار و اصلی صورت می پذيرد.داوطلب عضويت در جمعيت در ابتدا به صورت عضو هوادارتلقی گرديده و پس از حداقل يكسال همكاری و فعاليت در جمعيت ،در صورت تصويب شورای مركزی به عضويت اصلی جمعيت در خواهند آمد.
خاتـمه عضويت
عضويت در جمعيت با فوت ، استعفاء و اخراج پايان می پذيرد.
تبصره : استعفاء واخراج از جمعيت بايد مستند و مكتوب بوده و به تصويب شورای مركزی برسد.

فرم عضویت

نام شما (الزامی)

نام خانوادگی (الزامی)

شماره شناسنامه

شماره ملی

محل صدور

تاریخ تولد

شغل

سطح تحصیلات

در حال تحصیل در دوره

رشته تحصیلی

آدرس پست الکترونیکی شما

شماره تلفن

نمابر

نشانی

زمینه های همکاری

پژوهش و نگارشآموزشانتشاراتتبلیغاتاطلاعات و رایانهتهیه خبرامور هنری

سایر زمینه های همکاری