طرح‌های دارای کمتر از ۵۱ درصد توان تولید داخل سخت‌گیرانه تصویب می‌شوند

سیاست هیجانی دولت بازار سنگ آهن را بهم ریخت
13 مهر 1398
ایجاد صنایع پوشاک در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران ممکن شد
13 مهر 1398

طرح‌های دارای کمتر از ۵۱ درصد توان تولید داخل سخت‌گیرانه تصویب می‌شوند

خبرگزاری تسنیم دوشنبه 8 مهر 98 : به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امیرحسین شیروی مدیر%A