سیر صعودی تجارت خارجی در ۳۲ ماه خدمت رئیس جمهور شهید

آیت الله رئیسی جان در راهی گذاشت که هدف آن جز خدمت نبود
5 خرداد 1403
توقف ثبت سفارش کالا برای واحدهای بازرگانی صمت تا اطلاع ثانوی
5 خرداد 1403

سیر صعودی تجارت خارجی در ۳۲ ماه خدمت رئیس جمهور شهید

خبرگزاری تسنیم پنجشنبه 3 خرداد 1403 : بر اساس آمار گمرک، تجارت خارجی کشور در ۳۲ ماه خدمت رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی به بیش از ۳۰۱ میلیارد دلار رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در 32 ماه خدمت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور شهید دولت سیزدهم (از شهریور 1400 تا پایان فروردین 1403) نزدیک 347 میلیون تن کالا به ارزش بیش از 137 میلیارد و 800 میلیون دلار از کشور صادر شد، که این میزان در مقایسه با مدت مشابه ابتدای کار دولت دوازدهم (یعنی از شهریور 1396 تا پایان فروردین 1399) از نظر ارزش 17/19 درصد و از لحاظ وزن 1.5 درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمار گمرک واردات کشور، در طول 2 سال و 8 ماه (شهریور 1400 تا فروردین 1403) دولت سیزدهم بیش از 104 تن کالا به ارزش بیش از 164 میلیارد دلار ثبت شد، که این میزان در مقایسه با مدت مشابه دولت دوازدهم (شهریور 1396 تا فروردین 1399) از نظر وزن 15/17 درصد و از نظر ارزش 36/36 افزایش داشته است. در مجموع میزان تجارت خارجی کشورمان در طول ریاست جمهوری آیت الله رئیسی به بیش از 301 میلیارد دلار رسیده است.

آنچه آمار گمرک نشان می‌دهد، صادرات کشور در سال 1400 با افزایش 40 درصدی نسبت به سال 1399 به 48 میلیارد دلار و واردات هم با افزایش 36 درصدی نسبت به سال قبلش، به بیش از 53 میلیارد دلار رسید.

همچنین صادرات کالا‌های غیرنفتی کشور در سال 1401، 53 میلیارد دلار بوده که نزدیک 10 درصد نسبت به سال قبلش افزایش داشته است. واردات کشور هم در این سال با افزایش 13 درصدی، 59 میلیارد دلار ثبت شد.

در سال گذشته صادرات کشور با احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی حدود 87 میلیارد دلار بوده، که در مقایسه با سال 1401 افزایش 58 درصدی داشته است. واردات کالا از کشورمان نیز در سال 1402، با افزایش 10 درصدی نسبت به سال قبلش به بیش از 66 میلیارد دلار رسید.