دومین همایش جمعیت:بررسی علل رکود و تعطیلی کارخانه های کشور

اولين همایش جمعیت: تولید قارچ های خوراکی در ایران
16 شهریور 1384
سومین همایش جمعیت:بررسی علل رکود و تعطیلی کارخانه های کشور
28 تیر 1385

دومین همایش جمعیت:بررسی علل رکود و تعطیلی کارخانه های کشور

اهداف و محورهای همايش :

بررسی مشکلات تولید کنندگان
مطالعه پیامدهای تعطیلی کارخانه های کشور
بررسی عوامل تعطیلی و رکود در کارخانه های کشور

مدعوين :

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان
اعضاء جمعیت دفاع از تولید ملی

برگزارکننده :

جمعيت دفاع از توليد ملی

زمان : چهارشنبه  27 اردیبهشت 1385 از ساعت 16 الی 18

مکان : تهران -بزرگراه جلال آل احمد -پل نصر-دانشگاه تربیت مدرس-سالن شهید مطهری