آدرس : تهران، سعادت آباد، بلوار پاکنژاد، نرسیده به ميدان سرو، 18 متری مطهری، پلاک 89، طبقه 2
شماره تلفن : 22084665 - 22084473
پست الکترونیکی : info@tolidemelli.com

افرادی که مايل به معرفی محصولات و توليدات خود دراين سايت می باشند، درخواست خود را به آدرس زير ارسال نماييد.
پست الکترونيکی : Advertise@TolideMelli.com
در صورت لزوم می توان با تصويب كمسيون ماده ده قانون احزاب در ساير مناطق شعبه، دفتر و يا نمايندگی داير نمود.
دفتر جمعيت دفاع از توليد ملی هر روز از ساعت 15 الی 19 آماده دريافت نظرات و پيشنهادهای توليدکنندگان و کارآفرينان می باشد و از عضويت آنها در اين جمعيت استقبال می کند.
جهت ارتباط با دبيرکل جمعيت می توانيدبا آدرس زير تماس بگيريد :
پست الکترونيکی : dabirkol@tolidemelli.com

فرم تماس

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

انتخاب گیرنده پیام

موضوع

پیام شما