ترخیص۹۶ درصدی اقلام وارداتی/ایستایی۸۰۰میلیون دلارکالای اساسی

لغو ممنوعیت واردات برخی از کالا‌های گروه ۴
29 اردیبهشت 1403
آیت الله رئیسی جان در راهی گذاشت که هدف آن جز خدمت نبود
5 خرداد 1403

ترخیص۹۶ درصدی اقلام وارداتی/ایستایی۸۰۰میلیون دلارکالای اساسی

خبرگزاری تسنیم یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 :

طی ۱۴ ماه گذشته در حالی که ۹۶ درصد کالاهای وارداتی بدون معطلی ترخیص شده اند در مورد دلایل ایستایی ۴ درصد اقلام اظهار شده موضوعاتی از جمله عدم تخصیص به موقع ارز و دریافت برخی مجوزها مطرح شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از اقداماتی که از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار وزارت اقتصاد و  گمرک ایران قرار گرفت، کاهش زمان تشریفات گمرکی و زمان ترخیص کالا بود که بالتبع تاثیرات  قابل توجهی در بازار های داخلی داشت.

در این گزارش سعی شده تا ماندگاری کالاها از منظر شاخص های مسیربندی، مراحل تشریفات گمرکی، کالاهای مهم و حساس همچون کالاهای اساسی، دارو، نوع کالاها و گمرکات مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

بررسی ها نشان  میدهد، سهم اظهارنامه های در جریان تشریفات ترخیص صرفا 3% تعدادی، 4% وزنی و 4% ارزشی از کل واردات قطعی (در بازه مورد بررسی) می باشد. همچنین 3% اظهارنامه های در جریان در مرحله ارزیابی گمرکی، 39%ماندگاری این کالاها در مرحله کاشناسی (در انتظار تخصیص ارز و صدور مجوزهای قانونی) و 58% آنها در مرحله صندوق (تاخیر در پرداخت حقوق ورودی و عوارض) می باشد.

طبق گزارش تحلیلی گمرک ایران، مربوط به بازه 14 ماه گذشته، حدود 96 درصد کل کالاهای اظهار شده بدون معطلی قابل توجه ترخیص شده اند در این بین حدود 4 درصد نیز بعد از اظهار کالا شاهد ایستایی بوده ایم که در ادامه تلاش میکنیم به جزئیات آن بپردازیم.

جزئیات واردات قطعی در جریان تشریفات ترخیص

میزان در جریان واردات قطعی در بازه مذکور 1.7 میلیون تن و ارزش دلاری 2.6 میلیارد دلار می باشد.

اظهارنامه های در جریان به تفکیک مسیرهای سه گانه ریسک در گمرک

با توجه به بررسی بعمل آمده در زمینه اظهارنامه های در جریان تشریفات قطعی در بازه زمانی مورد نظر:
– ماندگاری کالاها در مسیر سبز 65% وزنی و 28% سهم ارزشی را به خود تخصیص داده است.

– ماندگاری کالاها در مسیر سبز 65% وزنی و 28% سهم ارزشی را به خود تخصیص داده است.

– ماندگاری کالاها در مسیر سبز 65% وزنی و 28% سهم ارزشی را به خود تخصیص داده است.

اظهارنامه های در جریان به تفکیک مراحل انجام تشریفات ترخیص در گمرک

با توجه به بررسی بعمل آمده در زمینه اظهارنامه های در جریان تشریفات قطعی در بازه زمانی مورد نظر:
– ماندگاری کالاها در مرحله ارزیابی 1% وزنی و 3% سهم ارزشی را به خود تخصیص داده است.

– ماندگاری کالاها در مرحله کارشناسی 17% وزنی و 39% سهم ارزشی را به خود تخصیص داده است.

– ماندگاری کالاها در مرحله صندوق 82% وزنی و 58% سهم ارزشی را به خود تخصیص داده است.

اظهارنامه های در جریان کالاهای اساسی/ 800 میلیون دلار نهاده در جریان تشریفات ترخیص باقی ماند

واردات قطعی کالاهای اساسی در بازده زمانی مذکور، 27.4 میلیون تن به ارزش دلاری 21.2 میلیارد دلار بوده است. در جریان واردات قطعی کالاهای اساسی در بازه زمانی مورد نظر به وزن 1.3 میلیون تن و ارزش دلاری 0.8 میلیارد دلار می باشد.

اظهارنامه های در جریان تشریفات ترخیص دارو /200 میلیون دلار دارو درگیر ایستایی شد

واردات قطعی دارو ذیل فصل 30 کتاب مقررات صادرات و واردات در بازه زمانی گزارش 0.05 میلیون تن به ارزش دلاری 1.3 میلیارد دلار بوده است. در جریان واردات قطعی دارو در بازه زمانی مورد نظر به وزن 0.0002 میلیون تن به ارزش دلاری 0.2 میلیارد دلار می باشد.

اظهارنامه های در جریان تشریفات ترخیص ده کالای اول از لحاظ ارزش/ رسوب 300 میلیون دلار کشنده

در بررسی تعرفه ای کالاهای درجریان تشریفات واردات قطعی:

تعداد 3059 کامیون که 11 درصد سهم ارزشی را به خود تخصیص داده است.

ذرت دامی 37 درصد وزنی که 8 درصد سهم ارزشی را به خود تخصیص داده است.

در گزارشهای بعدی به جزئیات بیشتری در خصوص دلایل قطعی تاخیر در ترخیص کالا و همچنین وضعیت شرکتهای واردکننده ای که در ماههای اخیر بخشی از کالاهای انها ترخیص نشده خواهیم پرداخت.