اقتصاد ایران بیشتر از خودتحریمی لطمه دیده است تا تحریم‌های آمریکا

تسهیل واردات مواد اولیه تولید با اجرای طرح تهاتر ارز صادراتی
21 آبان 1399
نهاده‌های واردشده با ارز دولتی سر از بازار سیاه درمی‌آورند
21 آبان 1399

اقتصاد ایران بیشتر از خودتحریمی لطمه دیده است تا تحریم‌های آمریکا

خبرگزاری تسنیم چهارشنبه 14 آبان 99 : رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با بیان این که تأثیر خودتحریمی‌ها بر اقتصاد ایران از تحریم‌های آمریکا بیشتر بوده است گفت: روابط خصمانه آمریکا با ایران با رفت و آمد دولت‌ها هیچ تغییری نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهارکرد: آمریکا بیش از 25 درصد از تجارت دنیا را به خود اختصاص داده و بنابراین وزن اقتصادی سنگینی در دنیا محسوب می شود.

وی با اشاره به تأثیر رویکرد اقتصادی روسای جمهور آمریکا بر وضعیت تجاری دنیا گفت: گرچه انتخابات متعلق به خود مردم است، اما در نهایت این رویکرد و نگاه روسای جمهور است که وضعیت تجارت را تعیین می کند، کمااینکه ترامپ هم با جنگ اقتصادی که راه انداخت به اقتصاد اکثر کشورهای اروپایی و چین لطمه زد.

شکوری با اذعان به اینکه تأثیر خودتحریمی ها بر اقتصاد ایران از تحریم های آمریکا بیشتر بوده گفت: ما در شرایط تحریمی، خیلی از تحریم ها را دور زدیم و به تکنولوژی های جدیدی رسیدیم، اما مشکلاتمان در داخل به مراتب بیشتر از خارج است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: با اینکه تحریم ها و انتخابات آمریکا می تواند اقتصاد ایران را متأثر کند، اما در عین حال باید از ظرفیت های داخلی کشورمان استفاده کنیم، برنامه های مدونی برای توسعه ارائه دهیم و بازارهای هدف را هم شناسایی و برای آن اقدام کنیم.

وی تأکید کرد: روابط خصمانه آمریکا با ایران با رفت و آمد دولت‌ها هیچ تغییری نخواهد کرد، اما در صورت روی کار آمدن «بایدن»، می توان احتمال داد که تحریم ها به شدتِ حال حاضر دنبال نشود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تأکید براینکه همه ما ایرانیان باید در یک راستا قرار بگیریم، گفت: ما با عدم انسجام و دعواها و درگیری ها و بی ثابتی ها در کشور عملاً به بایدن و ترامپ کمک می کنیم و تنها راه نجات این است که انسجام ملی را حفظ و از نعمت‌های کشورمان استفاده کنیم.

همچنین در ادامه دکتر وحید شقاقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: هر چه قدر که سهم عوامل داخلی در اقتصاد پررنگ تر شود می توان امیدوار بود که سهم عوامل خارجی کمتر شود.

وی افزود: از آنجایی که ما سهم عوامل داخلی از اقتصاد کشورمان را طی دهه های اخیر به شدت کمرنگ تر کردیم، لذا طبیعی است که آسیب پذیری اقتصادمان هم از عوامل خارجی مانند انتخابات آمریکا یا هر رخداد برون مرزی بیشتر شود کمااینکه به دلیل تأثیرگذاری مسائل آمریکا بر کانال نرخ ارز و سایر مولفه های اقتصادی ایران هم اکنون موضوع انتخابات آمریکا در زندگی مردم ایران پررنگ شده است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است تا زمانی که اقتصاد ایران تا این حد آسیب پذیر باشد سهم عوامل بیرونی هم پررنگ تر خواهد شد و انتخابات آمریکا هم از این قاعده مستثنا نیست.

وی با اشاره به تأکید سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر درون زایی اقتصاد ایران گفت: متاسفانه ما هنوز برای کاهش وابستگی درآمد دولت به نفت، اصلاح نظام مالیاتی و بودجه ای و بانکی، کاهش فساد مالی، رقابت پذیری اقتصاد و توازن و ثبات مالی اقدام خاصی انجام نداده ایم.