فعاليتهای جمعيت در زمينه های سياسی ، فرهنگی و اجتماعی به صورت غير انتفاعی بوده و با رعايت دقيق و كامل قوانين جمهوری اسلامی ايران و مفاد اين اساسنامه در سراسر كشور ، می باشد. جمعيت يك حزب سياسی ، فرهنگی و اجتماعی است كه برای تحقق اهداف زير تلاش می كند :

  1. تلاش براي بهبود فرهنگ كار و بهينه سازی توليد ملی از طريق ارائه راه كارها و مانيفست های عملی .
  2. ترغيب عموم مردم به تفكر و تحقيق و غنی سازی ادبيات مكتوب مربوط به توليد ملی .
  3. كوشش براي بهبود فرهنگ مصرف و افزايش اعتماد عمومی به توليدات داخلی و ارائه راه كارهای سياسی و اقتصادی .
  4. كمك به بالا بردن كيفيت كالاهای داخلی و حمايت از اعمال استانداردهای ملی و بين المللی در توليد .
  5. مبارزه با مفاسد اقتصادی و موانع سياسی توسعه توليد ملی .
  6. انتشار نشريه به عنوان ارگان ، جهت اطلاع رسانی عمومی و ارتباط با اقشار مختلف مردم .
  7. جمعيت ، تابعيت جمهوری اسلامی ايران را دارد و كليه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ايران اعلام می دارند و كليه اقداماتی كه در چهار چوب اساسنامه بوده و به نحوی نياز به كسب مجوز از سری مراجع قانونی ذيربط را داشته باشند پس از كسب مجوز لازم انجام خواهد شد.