اگر جای رئیس جمهور بودم…
24 تیر 1397
صادرات فرش دستباف ایران به آمریکا ۱۴۳ درصد افزایش یافت
24 تیر 1397

نحوه ارزش گذاری پارچه‌ وارداتی تعیین شد

خبرگزاری فارس شنبه 23 تیر 97 : مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور نحوه ارزش‌گذاری پارچه های وارداتی بر اساس نوع جنس ، بافت ، گرماژ در سیستم تعیین ارزش (TSC) را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از گمرک ایران، مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور نحوه ارزش‌گذاری پارچه های وارداتی بر اساس نوع جنس ، بافت، گرماژ در سیستم تعیین ارزش (TSC) را اعلام کرد.

در بخشنامه خدا کرم اسکندری آمده است: نظر به اینکه ارزش کلیه پارچه‌ها که در فصول 50 تا 60 کتاب مقررات صادرات و واردات طبقه بندی می‌شود، بر اساس نوع جنس ، بافت ، گراماژ و … در سیستم تعیین ارزش (TSC) به ثبت رسیده است لذا مقتضی است دستور فرمایید در زمان رسیدگی به ارزش کالا و نیز اظهار‌نظر موسسات استاندارد موارد ذیل رعایت شود:

– پارچه‌ها باید ضمن تعیین ماهیت توسط آزمایشگاه‌های استاندارد دقیقا نوع جنس ، نوع بافت ، گرماژ ، عرض و همچنین درصد نخ بکار رفته و کاربرد مشخص شود.

– در صورتی که فاکتورها از چند ردیف تشکیل شده اند باید دقیقا نظرات آزمایشگاه‌های استاندارد به تفکیک ردیف‌های فاکتور باشد مشخص شود هر ردیف از نظرات آزمایشگاه مربوط به کدام ردیف از فاکتور است. سپس با توجه به تعرفه مشخص شده بر اساس ارزش‌های ثبت شده در سامانه جامع امور گمرکی (TSC) ارزش‌ها تعیین شود.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل به عهده مدیران و معاونان فنی و امور گمرکی گمرکات کشور می‌باشد.