اولين همایش جمعیت: تولید قارچ های خوراکی در ایران

دومین همایش جمعیت:بررسی علل رکود و تعطیلی کارخانه های کشور
27 اردیبهشت 1385

اولين همایش جمعیت: تولید قارچ های خوراکی در ایران

اهداف و محورهای همايش

برنامه همايش و ضرورت آن
مدعوين

برگزارکنندگان :

جمعيت دفاع از توليد ملی

معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

دفتر امور گل و گياهان زينتی، داروئی و قارچهای خوراکی

انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچهای خوراکی

شرکت تعاونی توليدکنندگان قارچهای خوراکی

فرهنگسرای اشراق( طبیعت )

باهمکاری :

قارچ ملارد، قارچ مهرچين، قارچ صدف، قارچ پارس شهريار، قارچ پروتوکشت.

قارچ بی بی، قارچ بیتا، قارچ دزفول، قارچ سبلان

زمان : چهارشنبه  16 شهريور 1384 از ساعت 9 الی 16

مکان : تهران فلکه دوم تهرانپارس – خيابان جشنواره – فرهنگسرای اشراق ( طبیعت )